Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 

1. Obecná ustanovení a definice

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") se vztahují na obchodní vztahy mezi kupujícím a společností PAPEK s.r.o., se sídlem Hostim 177, 671 54, IČO 26230186 (dále jen "provozovatel" nebo "prodávající") uzavřené prostřednictvím systému elektronického shopu www.papek.cz (dále jen "systém").

1.2 VOP upravují práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy uzavřené na dálku prostřednictvím serveru www.papek.cz mezi prodávajícím a kupujícím.

1.3 Práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy se řídí právní úpravou kupní smlouvy dle ust.. § 588 a násl. ve spojení s ust.. § 612 a násl. zákona č.. 40/1964 Sb., Občanský zákoník.

1.4 Kupujícím se rozumí v systému zaregistrována fyzická nebo právnická osoba, která odeslala po vlastní autorizaci elektronickou objednávku, zpracovanou systémem obchodu.

1.5 Elektronickou objednávkou se rozumí odeslaný elektronický formulář, obsahující informace o kupujícím, seznam objednaného zboží z nabídky elektronického obchodu a cenu tohoto zboží, zpracovaný systémem obchodu nebo e-mail odeslán na adresu prodávajícího.


2. Objednávka

2.1 Podmínkou platnosti elektronické objednávky je pravdivé a úplné vyplnění všech, registračním formulářem požadovaných údajů a náležitostí, včetně telefonického kontaktu.

2.2 Všechny přijaté elektronické objednávky jsou považovány za návrh smlouvy a jsou považovány za závazné.

2.3 Kupní smlouva, na jejímž základě je realizován prodej zboží prodávajícím kupujícímu vzniká na základě závazného potvrzení objednávky v systému. Prodávajícím e-mailem potvrzená objednávka (nebo její část) je pokládána za závaznou pro obě strany, pokud nedojde k porušení podmínek smluvených v době potvrzení a tehdy zároveň vzniká vztah mezi zákazníkem a společností PAPEK s.r.o.

2.4 Za podstatné podmínky se považuje zejména obsah objednávky (přesná specifikace zboží a jeho počtu), cena za zboží a přepravu, způsob doručení, způsob úhrady za zboží.

 2.5 Pokud jste zvolil-a platbu převodem na účet, proveďte platbu na bankovní účet:

2178921359/0800, variabilní symbol číslo objednávky.

O přijetí platby budete informováni. Doklad Vám bude zaslán současně se zbožím.


3. Storno objednávky

3.1 Storno objednávky ze strany kupujícího
Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoli před jejím závazným potvrzením prodávajícím. Po závazném potvrzení objednávky pouze v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání. V případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Storno poplatek může být do výše až 50% z celkové ceny zboží.

3.2 Storno objednávky ze strany prodávajícího
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
* V případě objednávky na dobírku objednávku nebylo možné závazně potvrdit (chybně uvedené telefonní číslo, nedostupný, neodpovídá na e-maily atd.).
* Případě, že kupující si v minulosti nepřevzal zboží nebo jiným způsobem porušil obchodní podmínky


4. Cenové podmínky

4.1 Uvedené ceny hmyzu jsou včetně DPH (DPH = 12%).

4.2 Ceny dopravného jsou včetně DPH a jsou uvedeny v bodě 5.


5. Doprava a balné

5.1 Společnost PAPEK s.r.o. si balné neúčtuje.

5.2 Cena dopravného Českou poštou je:

              při platbě předem        balík do ruky   ...   100,- Kč,
                                                balík na poštu  ...    85,- Kč, 

              při platbě na dobírku    balík do ruky   ...   145,- Kč,
                                                balík na poštu  ...   130,- Kč.

5.3 Dopravné a balné pro dodávky na území členských států Evropské unie, příp. jiných států je stanoveno individuálně na základě písemné dohody (emailem) mezi kupujícím a prodávajícím.6. Podmínky a možnost platby za zboží

6.1 Jednorázovým převodem z účtu na bankovní spojení společnosti PAPEK s.r.o.

6.2 Uhrazením dobírky při převzetí zboží.

6.3 Platbou v hotovosti při osobním převzetí na provozovně.

6.4 Pokud nebude cena za dodané zboží uhrazena v plné výši, má prodávající právo přerušit další dodávky zboží do doby, kdy bude cena uhrazena.7. Dodací podmínky

7.1 Dodávky jsou uskutečňovány 2x v týdnu, a to v pondělí a ve středu.

7.2 Každý zákazník je informován o všech změnách ve stavu objednávky emailem.

7.3 Zboží je dodáváno prostřednictvím zásilkové služby na adresu zákazníka balíkem do ruky. Zásilka se zbožím vždy obsahuje fakturu.

7.4 Vlastnické právo k výrobkům přechází na kupujícího jeho převzetím a zaplacením kupní ceny.

7.5 Zboží dodáváme výhradně na území České republiky.

7.6 Dodání zboží na území členských států Evropské unie, příp. jiných států provádíme na základě předchozího souhlasu a vzájemného písemného odsouhlasení si ceny za dopravné a balné a příp. dalších dodacích podmínek mezi kupujícím a prodávajícím.

7.7 Pokud teplota v místě expedice vystoupá nad 30°C
nebo klesne na 0°C,

vyhrazujeme si právo zaslat zboží v náhradním (nejbližším možném) termínu.
Kupující má v tomto případě právo stornovat objednávku, ale musí toto učinit písemně.

7.8 Vzhledem k tomu, že se jedná o živý hmyz,
vyhrazujeme si z důvodu jeho případného nedostatku právo
změnit nebo nepotvrdit Vaši objednávku do 1 pracovního dne.
Pokud se Vám do této doby neozveme, berte Vaši objednávku za potvrzenou.8. Záruční podmínky a reklamační řád

8.1 Tento reklamační řád se vztahuje na zboží, jež bylo zakoupeno u společnosti PAPEK s.r.o. a jehož reklamace byla uplatněna řádným způsobem v souladu s reklamačním řádem.

8.2. U živých zvířat a hmyzu se záruka vztahuje pouze na doručení živých a zdravých jedinců v požadovaném množství. Záruční doba platí 24 hodin od doručení zásilky. Zjistíte-li při vybalení úhyn nebo jiný neodpovídající stav, neprodleně nás informujte telefonicky nebo e-mailem. Pro úspěšnou reklamaci je nutno pořídit fotodokumentaci.

8.3 Ke každému zboží zakoupenému ve společnosti PAPEK s.r.o. je při jeho dodání kupujícímu přiložena faktura (prodejní doklad), která slouží zároveň jako záruční doklad.

8.4 Při převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat následující:

* Zda se jedná o zboží, které bylo objednáno (pokud se jedná o zboží, které nebylo objednané, dodávku nerozbalujte, neotvírejte, jinak nebude možné je vyměnit)
* Zda je dodávka v neporušeném stavu, tzn. zda nemá zjevnou vadu na obalech. V tomto případě dodavatel neručí za obsah dodávky a případná reklamace nebude uznána. Věc je nutné řešit s přepravcem.

8.5 Záruka se nevztahuje na vady zboží způsobené nesprávným užíváním, skladováním nebo poškozením zboží kupujícím. Obal a obsah dodávky nesmí být mechanicky poškozen.

8.6 Reklamované zboží je kupující povinen uplatnit za výše uvedených podmínek na této adrese:
PAPEK s.r.o.
671 54 Hostim 177

Reklamace bude vyřízena do 14 dnů od uplatnění.


9. Odpovědnost za vady na stránce www.papek.cz

9.1 Společnost PAPEK s.r.o. upozorňuje, že informace uvedené na www.papek.cz jsou z malé části přebírány od třetích stran, mohou obsahovat nepřesnosti a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

9.2 Společnost PAPEK s.r.o. může kdykoliv bez předchozího upozornění změnit produkty a služby popsané na svých stránkách.

9.3. Společnost PAPEK s.r.o. nenese vůči jiné straně odpovědnost za přímé, nepřímé nebo mimořádné škody, způsobené použitím informací z jejích nebo odkazovaných webových stránek.10. Ochrana osobních dat

10.1 Společnost PAPEK s.r.o. se plně řídí zákonem č. 428/2002 Z.z. o ochraně osobních údajů v informačních systémech. Naše společnost respektuje Vaše soukromí. Abychom Vám mohli nabídnout hodnotné služby, potřebujeme však znát některá vaše osobní data. Tato data jsou plně zabezpečena proti zneužití. Prodávající osobní údaje kupujícího nepředává žádné další osobě. Prodávající je však oprávněn, v rozsahu nezbytně nutném pro doručení zboží, poskytnout kontaktní údaje kupujícího (včetně nezbytných údajů osobních) přepravní společnosti, zajišťující pro prodávajícího logistické služby v souvislosti
s prodejem zboží v rámci e–shopu (tj. dodávku zboží kupujícímu).

10.2 Náš internetový obchod si vyhrazuje právo ustoupit od záruky bezpečnosti
v případě napadení serveru neznámým pachatelem (Hackerem).
Pouze v takovém případě neplatí výše uvedená pravidla manipulace s daty.